صدا

مشروح خطبه های اول 19 آبان 1402

در سلسله بحث‌های آسیب‌های اجتماعی به آسیب‌های حوزه بازار رسیدیم. در مورد بحث احتکار به طور مفصل در ۷ الی ۸ خطبه بحث کردیم ما قصد داریم در ادامه در مورد موضوع …

۱۹ آبان ۱۴۰۲ 0 دیدگاه